Sněmovní tisk 596
Novela insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 10. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 885).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 213, usnesení č. 937).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 352, dokument 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 352/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 39).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 458/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, nucená správa, solventnost, soudní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)