Sněmovní tisk 470
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská, Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)