Sněmovní tisk 443
Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 443/0 dne 4. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 3. 2008 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 756).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 443/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 443/2, který byl rozeslán 24. 10. 2008 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 938).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 353, dokument 353/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Ing. Jana Juřenčáková).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 353/3 (zaujímá stanovisko).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 353/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 353/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 44).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 12. 2008 poslancům jako tisk 443/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 12. 2008 poslancům jako tisk 443/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 129, usnesení č. 988).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 2. 2009.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 52/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: oběť, trestní právo, trestní řízení, trestní stíhání, žaloba v trestním řízení

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon443/1
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)443/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích443/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů443/0


ISP (příhlásit)