Sněmovní tisk 367
Novela zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Vlastimil Aubrecht, Miroslav Opálka, Břetislav Petr, Milan Bičík, Milan Urban, Václav Exner, Milada Halíková) předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kateřina Konečná a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 29. 11. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 11. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 367/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 603).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 367/4, který byl rozeslán 20. 6. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 855).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 471).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 7. 2008 poslancům jako tisk 367/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 7. 2008 poslancům jako tisk 367/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 869).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2008.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 383/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: identifikační průkaz, kovový odpad, krádež, nakládání s odpadem, odpad

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)