Sněmovní tisk 334
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Juránek Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 334/0 dne 18. 10. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2007 jako tisk 334/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: pracovní doba, pracovní poměr na dobu určitou, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)