Sněmovní tisk 306
Novela zákona o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 306/0 dne 2. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 306/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 306/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 650).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 2. 2008.
  Zákon Senátem schválen 20. 3. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 135/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: korupce, trestní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)