Sněmovní tisk 16
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Jaroslav Kubera předložil Senátu návrh zákona 27. 3. 2006. Návrh zákona rozeslán dne 31. 3. 2006 senátorům jako tisk 332/0.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 11. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Kubera J., Julínek T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 16/0 dne 21. 8. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 16/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 7., 8. 11. 2006 na 6. schůzi, projednávání bylo přerušeno (hlasování č. 214, usnesení č. 103).
  Projednávání pokračovalo 8. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 151).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 16/2, který byl rozeslán 7. 5. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 33, usnesení č. 1336).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 16/3, který byl rozeslán 9. 9. 2009 v 8:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1375).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 153, dokument 153/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 9. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 11. 9. 2009 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 153/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 11. 2009 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 153/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2009 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 283).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 9. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 319/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, rozpuštění parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)