Sněmovní tisk 1040
Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Pospíšil, Jiří Polanský, Josef Ježek, Dana Filipi, Zdeňka Horníková, Petr Krill, Zdeněk Mach, Miroslav Jeník, Václav Mencl, Jan Bauer) předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040/0 dne 3. 2. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2010. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2010 jako tisk 1040/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: oběť, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti, škoda, soudní dokazování, trestní řízení, trestní stíhání, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)