Sněmovní tisk 952
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Bursík, Kateřina Jacques, Ondřej Liška, Přemysl Rabas) předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bursík M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 4. 11. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2009 jako tisk 952/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární, Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, zahraniční politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)