Sněmovní tisk 82
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 9. 11. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2006 jako tisk 82/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2006 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Marcela Mertinová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 228).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 75 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/3, který byl rozeslán 13. 6. 2007 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 371).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 217/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Věda, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, organizace školství, politika vzdělávání, střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)