Sněmovní tisk 817
Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 5. 2009 jako tisk 817/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 5. 2009 (usnesení č. 388). Zpravodajem určen Jindřich Valouch.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 817/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 28. 4. 2009 jako senátní tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, politika spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)