Sněmovní tisk 802
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Rabas P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 802/0 dne 16. 4. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 802/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)