Sněmovní tisk 8
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj.sil v 1.čtvrtletí 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 8. 2006 jako tisk 8/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 8/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 69).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 28. 6. 2006 jako senátní tisk 366/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 9. 2006 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 366/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (příhlásit)