Sněmovní tisk 742
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Zdeněk Jičínský, Stanislav Grospič, Jan Kasal, Kateřina Jacques, Eva Dundáčková, Jan Hamáček, Václav Exner) předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Benda Marek a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 17. 2. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2009 jako tisk 742/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2009 na 52. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1107). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 105, usnesení č. 1107).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon v zákonné lhůtě nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 162/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Řád jednací - PS, Řád jednací - Senát

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, Lisabonská smlouva, parlamentní tisky, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)