Sněmovní tisk 62
Novela obchodního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bárek,Vaculík.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 17. 10. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2006 jako tisk 62/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 110).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 16:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 124, usnesení č. 301).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, finanční akcie, obchodní právo, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)