Sněmovní tisk 529
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 4. 6. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 6. 2008 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 15, usnesení č. 816).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 284, dokument 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 452).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 308/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)