Sněmovní tisk 366
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 3. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 12. 2007 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: PhDr. Kateřina Jacques a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 679).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 52, usnesení č. 950).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 13. 11. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 5. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 39/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, UnescoISP (příhlásit)