Sněmovní tisk 359
Vl.n.z. o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 523).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 359/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 359/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 359/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 636).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 2. 2008.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 125/2008 Sb.Související tisk: 360 (Novela z. o přeměnách obchodních společností - související).


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Evropská unie /EU/, Subjekty podnikatelské, Zákoník obchodní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: evropský podnik, fúze podniků, kapitálová společnost, mezinárodní fúze, obchodní právo, přeshraniční spolupráce, veřejná obchodní společnostISP (příhlásit)