Sněmovní tisk 278
Úmluva o ochraně a podpoře kulturních projevů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 27. 8. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: PhDr. Kateřina Jacques a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 439).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 45, usnesení č. 678).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 4. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 11. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 93/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, kulturní identita, kulturní pluralismus, UnescoISP (příhlásit)