Sněmovní tisk 184
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 184/0 dne 12. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: MVDr. Josef Řihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 184/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 184/2, který byl rozeslán 29. 11. 2007 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 560).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 165, dokument 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 165/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 294).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 184/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 184/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 128, usnesení č. 618).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 26. 2. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 184/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 184/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)