Sněmovní tisk 15
Senátní n.z. o Ústavu paměti národa

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (J. Liška, J. Pavlata, A. Palečková, V. Jehlička, M. Mejstřík, P. Sušický, T. Julínek, J. Šneberger, F. Příhoda, J. Nádvorník, V. Sehnal, A. Venhodová, K. Tejnora, M. Bureš, Z. Janalík, V. Vavroušek, F. Kopecký, J. Nedoma a M. Pelc) předložila Senátu návrh zákona 29. 11. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2005 senátorům jako tisk 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (František Příhoda), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 183 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2006 a přijal usnesení č. 173 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 6. 2006 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2006 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 185/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 6. 2006 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 185/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2006 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 297).
  Návrh projednán dne 30. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 407).
  Návrh projednán dne 21. 6. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 504).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Liška,Hálek,Pavlata.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 21. 8. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 15/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/5, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 308).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 62, dokument 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 62/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 62/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 181/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Armáda, Bezpečnostní informační služba, Ochrana lidských práv, Služby zpravodajské, Správa státní, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, autoritativní režim, informační služba, komunismus, lidská práva, politická diskriminace, veřejná instituce, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)