Sněmovní tisk 123
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 1. 2007 jako tisk 123/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určena PhDr. Kateřina Jacques.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 19. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 123/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 210).Hesla věcného rejstříku: Migrace

Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, nelegální migrace, povolení k pobytu, vnitřní migrace, vstup cizincůISP (příhlásit)