Sněmovní tisk 121
Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 1. 2007 jako tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 121/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 265).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, podpora podnikání, Praha, státní podpora, začínající podnikISP (příhlásit)