Sněmovní tisk 1068
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Jacques, Robin Böhnisch, Michaela Šojdrová, Pavel Severa, Přemysl Rabas, Martin Bursík, Antonín Seďa) předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2010.
Zástupce navrhovatele: Jacques K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1068/0 dne 15. 3. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1068/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, kampaň na získání veřejnosti, místní médium, obec, politická reprezentace, politika, právo na informace, sdělovací prostředky, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)