Sněmovní tisk 1012
Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2010

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 1. 2010 jako tisk 1012/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1012/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 1. 2010 jako senátní tisk 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 1. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 2010 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)