Sněmovní tisk 10
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005

Autor: Vláda ČR,m.prům.a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 8. 2006 jako tisk 10/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 74).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)