Sněmovní tisk 90
Novela Ústavy České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Kordová Marvanová, Jan Kasal, Zdeněk Koudelka, Karel Kühnl, Vlastimil Ostrý, František Pelc, Jaromír Talíř, Taťána Fischerová, Marian Bielesz, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Marvanová Hana a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 16. 10. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 90/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, kandidát, organizace voleb, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky90/0


ISP (příhlásit)