Sněmovní tisk 869
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Michal Kraus, Vlastimil Ostrý, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kalousek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 869/0 dne 24. 1. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2005. Vláda 1. 3. 2005 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád jednací

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)