Sněmovní tisk 847
Programy podpory mal. a střed. podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Programy podpory malého a středního podnikání 2005 - 2006

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 12. 2004 jako tisk 847/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 847/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1610).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, podpora podnikání, státní podporaISP (příhlásit)