Sněmovní tisk 750
V.n.z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 750/0 dne 29. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Antonín Sýkora a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 73, usnesení č. 1264).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 416, dokument 416/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2004 a přijal usnesení č. 358, které bylo rozdáno jako tisk 416/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako tisk 416/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 522).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 204 pod číslem 594/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, mezinárodní obchodní právo, nová technologie, vojenské vybavení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)