Sněmovní tisk 410
Novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Fajmon Hynek a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 24. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 410/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 702, usnesení č. 801).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, daňová úleva, dar, dědictví

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)