Sněmovní tisk 364
Novela z. v souvislosti s veřejnými zakázkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 562).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/3, který byl rozeslán 21. 10. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 412, usnesení č. 730).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 226, dokument 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 226/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2003 a přijal usnesení č. 181 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 226/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 279).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 41/2004 Sb.Související tisk: 363 (Vládní n. z. o veřejných zakázkách).


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: ceník, soutěžní řízení, správní opatření, správní smlouva, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky364/0
199/1994novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek364/2
93/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony364/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích364/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)364/0
39/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů364/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)364/0
211/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů364/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů364/0
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony364/2


ISP (příhlásit)