Sněmovní tisk 300
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA předložil sněmovně návrh zákona 25. 4. 2003.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 25. 4. 2003.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2003 jako tisk 300/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň, daň ze spotřeby, povolení k prodeji, tabák

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
587/1992novelizujeZákon České národní rady o spotřebních daních300/0


ISP (příhlásit)