Sněmovní tisk 294
Novela z. o předpokladech pro výkon funkcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 19. 4. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 5. 2003 jako tisk 294/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lustrace

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, jmenování pracovníků, kontrola ústavnosti, přechodné soudnictví, veřejná bezpečnost, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)