Sněmovní tisk 1206
Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1206/0 dne 1. 12. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2005. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2005 jako tisk 1206/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2227).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1206/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Brigády, Daně a poplatky, Mládež, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, příležitostné zaměstnání, student

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)