Sněmovní tisk 1183
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Býček, Ludvík Hovorka, Miroslav Kapoun, Miroslav Svoboda, Antonín Sýkora, Ladislav Urban) předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Býček Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1183/0 dne 1. 11. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 11. 2005. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2005 jako tisk 1183/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 12. 2005 (usnesení č. 533). Určil zpravodaje: Ing. Ivo Vykydal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2324).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1183/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1183/3, který byl rozeslán 21. 4. 2006.

 • 3

  Návrh zákona 26. 4. 2006 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Podnikání, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, konkurz, organizovaná cesta, pojistná smlouva, povinné pojištění, smlouva, živnost

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1183/0


ISP (příhlásit)