Sněmovní tisk 1135
Novela z. převod majetku státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Mládek, Jiří Dolejš, Michal Hašek, Michal Kraus) předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Dolejš Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1135/0 dne 22. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1135/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 6. 3. 2006.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Politika sociální, Ústavy sociální péče

Deskriptory EUROVOCu: péče o seniory, převod vlastnictví, sociální byt, sociální zařízení, starý člověk, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)