Sněmovní tisk 1130
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Kubera Julínek Šneberger Liška Škaloud Oberfalzer Bureš Kolář Kopecký Filipiová Balabán Moldan Pavlata Nedoma Novák Příhoda Palečková Pospíšil Pelc Nádvorník Eybert Sefzig Sehnal Sobotka Sušický Tejnora Adamec Vavroušek Venhodová Volný Žák) předložila Senátu návrh zákona 26. 4. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 26. 4. 2005 senátorům jako tisk 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 26. 5. 2005 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 118).
  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 228).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kubera J., Julínek T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1130/0 dne 21. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1130/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky, Vláda České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, rozpuštění parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)