Sněmovní tisk 1130
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kubera J., Julínek T..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1130/0 dne 21. 9. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1130/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky, Vláda České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, rozpuštění parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky1130/0


ISP (příhlásit)