Sněmovní tisk 1035
Novela zákona o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 4. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1035/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 8. 2005 na 46. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 1830).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 395/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel

Deskriptory EUROVOCu: identifikační průkaz, kampaň na získání veřejnosti, starý člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)