Sněmovní tisk 793
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 11. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: Vystrčil Miloš.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 12. 10. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 10. 2004. Vláda zaslala stanovisko 12. 11. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2004 jako tisk 793/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hromadné stravování, místní orgány státní správy, obec, právní předpisy místní správy, správní celek, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)