Sněmovní tisk 671
N.z. o přech.vlast. práva VÚ Milovice, Ralsko

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hynek Fajmon, Tomáš Hasil, Libor Ježek, Milan Cabrnoch, Tomáš Teplík, Vlastimil Tlustý) předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Hasil Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 671/0 dne 14. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 6. 2004 jako tisk 671/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 6. 2004 (usnesení č. 312). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 200, usnesení č. 1485).Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnické, Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: obec, převod vlastnictví, ubytování vojskISP (příhlásit)