Sněmovní tisk 437
Novela z. o přech. někt.věcí,práv a závaz.do majet.krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 26. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: E.Tošenovský,Z.Wantula.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 437/0 dne 27. 8. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 8. 2003. Vláda zaslala stanovisko 24. 9. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 2003 jako tisk 437/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 131, usnesení č. 690).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, dopravní infrastruktura, letecký provoz, převod vlastnictví, privatizace, region, veřejné vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)