Sněmovní tisk 197
Vládní návrh zákona o provádění referenda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 197/0 dne 5. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 197/3, který byl rozeslán 8. 4. 2003 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 69, usnesení č. 381).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 80, dokument 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 4. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2003 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 4. 2003 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 80/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 106).
  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 107).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 114/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Referendum

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvím, voličské právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)