Sněmovní tisk 189
Návrh rozpočtu FNM ČR na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2003

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 2. 2003 jako tisk 189/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 189/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 498).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: investiční náklady, mzdové náklady, návrh rozpočtu, privatizace, provozní nákladyISP (příhlásit)