Sněmovní tisk 145
Dohoda o úplném zákazu jaderných zkoušek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 3. 12. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 12. 2002 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Dr. Libor Rouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 326).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 145/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 473).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2003 jako senátní tisk 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 150/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 203).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 9. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 94/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, denuklearizace, jaderný pokus, nešíření jaderných zbraní, odzbrojení, omezení zbrojeníISP (příhlásit)