Sněmovní tisk 1027
Novela z. o příslušnících československé armády v zahraničí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 29. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1027/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 10. 2. 2006 na 53. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 2217).
  Projednávání pokračovalo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 33, usnesení č. 2224).Hesla věcného rejstříku: Odboj, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, válka za nezávislost, vojska v zahraničí, vyznamenání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)