Sněmovní tisk 992
Návrh novely zákona o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Miloš Titz, Pavel Severa, František Ondruš, Václav Frank) předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 992/0 dne 28. 6. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2001 jako tisk 992/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1870).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 992/3, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 464, usnesení č. 2079).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 129/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, mzda, odměňování, odstupné, podmínky pro odchod do důchodu, propuštění, vojenský personálISP (příhlásit)