Sněmovní tisk 977
Vl. zák. o zálohách postiženým nacistickým bezprávím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 977/0 dne 14. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1645).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 17. 10. 2001 na 39. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: druhá světová válka, oběť, odškodněníISP (příhlásit)