Sněmovní tisk 959
Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 11. 2001.
  Návrh zákona 3. 12. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 959/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 959/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 541, usnesení č. 1980).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 16. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 12/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: oblast katastrofy, pojištění, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, státní podporaISP (příhlásit)